Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2011
Zmluva o posyktovaní právnych služieb
ZM11003386
0,00 € Škubla & Partneri, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
30. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ZM11003387
0,00 € Škubla & Partneri, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
31. Marec 2011
Zmluva o postúpení práv na vysielanie programu
ZM21000121
0,00 € Filming zone, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
1. Apríl 2011
Dodatok č. 4 k Zamestnávateľskej zmluve č. 100002082 zo dňa 30.12.2002
ZM00001435
0,00 € AXA, d.d.s.,a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
1. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci pri vysielaní, zaznamenávaní a postúpení práv na vysielanie zvukovo-obrazového záznamu a zvukového záznamu "Diabolské husle a Bettina Castańo"
ZM21000135
0,00 € INGART, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
1. Apríl 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000113
0,00 € ReAnimare, občianske združenie Rozhlas a televízia Slovenska
1. Apríl 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000160
0,00 € Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko Rozhlas a televízia Slovenska
4. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci na príprave a realizácii výstavného projektu MS 2011: "Bratislava hokejová" a "Košice Ladoslava Trojáka a jeho nasledovníkov"
ZM11003379
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Slovenské združenie telesnej kultúry
5. Apríl 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000076
0,00 € Jozef Solus - TANEČNÉ ŠTÚDIO SUPER Rozhlas a televizia Slovenska
6. Apríl 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000428
0,00 € Peter Štefanec Rozhlas a televizia Slovenska
6. Apríl 2011
Zmluva o vytvorení a použití výkonu fyzickej osoby nemajúceho povahu umeleckého výkonu
ZH21000817
0,00 € Dominika Kusá Rozhlas a televizia Slovenska
7. Apríl 2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11000085
0,00 € Matúš Vallo Rozhlas a televizia Slovenska
7. Apríl 2011
Zmluva uzatvorená podľa § 51 z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
ZM11003381
0,00 € Hudobné centrum Rozhlas a televizia Slovenska
7. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
ZM11003382
0,00 € Agentúra Pohoda, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
8. Apríl 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000136
0,00 € Občianske združenie - SASIM Rozhlas a televizia Slovenska
8. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci na príprave a realizácii výstavného projektu-"HOKEJOVO v BIBIANE"
ZM00003393
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska BIBIANA,medzinárodný dom umenia pre deti
8. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Čiastkovej kúpnej zmluve č.7 zo dňa 31.12.2010 k Rámcovej zmluve zo dňa 13.10.2008
ZM11002879
0,00 € Ditec,a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
12. Apríl 2011
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela a jeho ekonomickom využití
ZM21000170
0,00 € Návrat, občianske združenie Rozhlas a televizia Slovenska
12. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zamestnávateľskej zmluve č. 800070 zo dňa 3.12.2007
ZM00002642
0,00 € AEGON, d.d.s., a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
12. Apríl 2011
Licenčná zmluva
ZM11003394
0,00 € DITEC,a.s. Rozhlas a televizia Slovenska