Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000425
0,00 € Marcel Merčiak Rozhlas a televízia Slovenska
7. Marec 2011
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000546
0,00 € Katarína Javorská Rozhlas a televízia Slovenska
9. Marec 2011
Dodatok č.4 k Zamestnávateľskej zmluve č.00167355/SLRO zo dňa 30.12.2002
ZM00001463
0,00 € ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
9. Marec 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000075
0,00 € FARBYKA, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
9. Marec 2011
Zmluva o postúpení práv na vysielanie programu
ZM21000106
0,00 € Maraton – Občianske združenie Rozhlas a televizia Slovenska
14. Marec 2011
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu zo dňa 20.12.2006
ZM11003364
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici Rozhlas a televizia Slovenska
16. Marec 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000081
0,00 € Mgr. Ondřej Kepka Rozhlas a televízia Slovenska
16. Marec 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000083
0,00 € ATARAX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2011
Dodatok č. 004 k Zamestnávateľskej zmluve č. A21628 zo dňa 30.12.2002
ZM 00001413
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
17. Marec 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000070
0,00 € LEONARD TV PRODUCTIONS, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Marec 2011
Dodatok č. 004 k Zamestnávateľskej zmluve č. A21628 zo dňa 30.12.2002
ZM 00001413
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Marec 2011
Zmluva o úprave práv a povinností pri výrobe a vysielaní audiovizuálneho diela s názvom "Slovenka roka"
ZM21000085
0,00 € STAR production, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Marec 2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11000044
0,00 € Koji Kawamoto Rozhlas a televizia Slovenska
21. Marec 2011
Dodatok č.4 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100001777
ZM00001381
0,00 € doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Marec 2011
Hromadná licenčná zmluva
ZH11000051
0,00 € SOZA Rozhlas a televízia Slovenska
23. Marec 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri výrobe a vysielaní zvukovo-obrazového záznamu programu s názvom "Futbalista roka 2010" a o postúpení práv
ZM21000089
0,00 € Slovenský futbalový zväz Rozhlas a televízia Slovenska
23. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
ZM11003374
0,00 € Spoločnosť sveta Stračinu Rozhlas a televízia Slovenska
29. Marec 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000119
0,00 € Arconi s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Marec 2011
Dodatok č.8 k Zmluve o postúpení nevýhradnej licencie k použitiu zvukových nahrávok umeleckých diel uzatvorenej dňa 24.4.2008
ZM11002772
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska FORZA MUSIC, spol. s.r.o.
30. Marec 2011
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods.2 z.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
ZM11003190
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Rozhlas a televízia Slovenska