Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2011
Zmluva o spolupráci
ZM21000074
0,00 € UNIMEDIA, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22. Február 2011
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000322
0,00 € Ladislav Munk Rozhlas a televízia Slovenska
22. Február 2011
Zmluva o spolupráci
ZM21000038
0,00 € Studio Chilli s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2011
Zmluva o postúpení programov na televízne vysielanie
ZM21000067
0,00 € VIA IURIS - Centrum pre práva občana, občianske združenie Rozhlas a televízia Slovenska
2. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000426
0,00 € Lucia Tomečková Rozhlas a televízia Slovenska
2. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000427
0,00 € Ján Žgravčák Rozhlas a televízia Slovenska
2. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000429
0,00 € Matúš Mažec Rozhlas a televízia Slovenska
2. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000430
0,00 € Ján Hudok Rozhlas a televízia Slovenska
2. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000431
0,00 € Vladimír Genda Rozhlas a televízia Slovenska
2. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000432
0,00 € Pavol Gašpar Rozhlas a televízia Slovenska
2. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000433
0,00 € Andrej Bartaloš Rozhlas a televízia Slovenska
2. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
ZM11003354
0,00 € Francúzsky inštitút Rozhlas a televízia Slovenska
3. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000417
0,00 € Róbert Barát Rozhlas a televízia Slovenska
3. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000418
0,00 € Zlatica Mokrá Rozhlas a televízia Slovenska
3. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000419
0,00 € Anna Gamratová Rozhlas a televízia Slovenska
3. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000420
0,00 € Peter Šajdík Rozhlas a televízia Slovenska
3. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000421
0,00 € Tomáš Košec Rozhlas a televízia Slovenska
3. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000422
0,00 € Oľga Hamadejová Rozhlas a televízia Slovenska
3. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000423
0,00 € Ivan Niňaj Rozhlas a televízia Slovenska
3. Marec 2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000424
0,00 € Ľuboš Hlavena Rozhlas a televízia Slovenska