Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2011
Zmluva o spolupráci pri vysielaní, zaznamenávaní a postúpení práv na vysielanie zvukovo-obrazového záznamu "Perinbaba"
ZM21000033
0,00 € Gedur Production s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9. Február 2011
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH21000031
0,00 € Lygia Vojtková Rozhlas a televízia Slovenska
10. Február 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000044
0,00 € Asociácia spotrebiteľov Slovenska Rozhlas a televízia Slovenska
11. Február 2011
Zmluva o spolupráci
ZM11003352
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Goetheho inštitút
14. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 16.3.2010
ZM11003175
Doplnená
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska BAUMIT. spol. s r.o.
15. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení diela a výhradnej licenčnej zmluvy na použitie diela zo dňa 29.6.2009
ZH11000001
0,00 € Pavol Hubinák Rozhlas a televízia Slovenska
15. Február 2011
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
ZH24000092
0,00 € Eva Sládková Rozhlas a televízia Slovenska
15. Február 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000061
0,00 € Pressburg Solutions, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
16. Február 2011
Zmluva uzatvorená podľa § 51 z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
ZM11003363
0,00 € Občianske združenie Medzinárodná klavírna súťaž Rozhlas a televízia Slovenska
16. Február 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000020
Doplnená
0,00 € Rómske mediálne centrum (MECEM) Rozhlas a televízia Slovenska
17. Február 2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11000007
0,00 € Ján Čunderlík Rozhlas a televízia Slovenska
17. Február 2011
Zmluva o podaní umelckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11000008
0,00 € Štefan Kraľovič Rozhlas a televízia Slovenska
17. Február 2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
ZH11000009
0,00 € Martin Turčan Rozhlas a televízia Slovenska
17. Február 2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11000010
0,00 € Juraj Podmanický Rozhlas a televízia Slovenska
17. Február 2011
Zmluva o poadní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11000011
0,00 € Mgr. Martin Krajčír Rozhlas a televízia Slovenska
17. Február 2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11000013
0,00 € Peter Ungvolgyi Rozhlas a televízia Slovenska
17. Február 2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11000014
0,00 € Tomáš Dohňanský Rozhlas a televízia Slovenska
17. Február 2011
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods.2 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
ZM11003369
0,00 € SUKUBA, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
17. Február 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie s názvom "Krištáľový ples"
ZM21000034
0,00 € AGAS spol.s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000057
0,00 € Galerie MIRO, k.s. Rozhlas a televízia Slovenska