Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2022
Rozhodnutie č.1410771001
ZM2005236_1
-475,00 € Úrad pre reguláciu elektronických komuni Rozhlas a televízia Slovenska
27. Apríl 2018
Výpoveď poistnej zmluvy č. 511054923
ZM1000271_1
-317,24 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
26. Júl 2023
DODATOK č. ZM2027773_3 K ZMLUVE O DIELO
ZM2027773_3
-200,00 € EUROBAU s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. Apríl 2018
Výpoveď poistnej zmluvy č. 511003477
ZM1000448_1
-175,26 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
8. Júl 2015
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy na technické zariadenie
ZM1000146_1
-77,52 € Rozhlas a televízia Slovenska Georgína Kossárová
22. December 2015
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy na technické zariadenie
ZM1000150_1
-62,56 € Rozhlas a televízia Slovenska Ladislav Zsigárdi
31. Máj 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.8.2010
ZM1000114_4
-49,79 € Rozhlas a televízia Slovenska Gerold Knobloch
21. September 2022
Rozhodnutie č.1310871023
ZM2003753_2
-21,64 € Telekomunikačný úrad SR Rozhlas a televízia Slovenska
21. September 2022
Rozhodnutie č.1310871023
ZM2003753_2
-21,64 € Telekomunikačný úrad SR Rozhlas a televízia Slovenska
21. September 2022
Rozhodnutie č.1310871023
ZM2003753_2
-21,64 € Telekomunikačný úrad SR Rozhlas a televízia Slovenska
28. August 2013
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
ZM1000164_1
-13,87 € Rozhlas a televízia Slovenska Ladislav Polák
12. November 2015
Dohoda o skončení platnosti Nájomnej zmluvy
ZM1000169_1
-7,32 € Rozhlas a televízia Slovenska Helena Miškufová
31. Júl 2013
Dohoda o skončení platnosti Nájomnej zmluvy
ZM1000165_1
-4,51 € Rozhlas a televízia Slovenska MECEM
21. Január 2011
Dodatok č.7 k Zmluve zo dňa 24.4.2008 o postúpení licencie na zvukový záznam
ZM11002772
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska FORZA MUSIC, spol. s r.o.
4. Február 2011
Dodatok č.7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 5.3.2003
ZM11001500
Doplnená
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Literárne informačné centrum
4. Február 2011
Zmluva o spolupráci
ZM11003353
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Kultúrny inštitút Maďarskej repuliky, Bratislava
8. Február 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000004
0,00 € Local Media Institute o.z. Rozhlas a televízia Slovenska
8. Február 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000019
0,00 € Molekulárno-medicínske centrum SAV Rozhlas a televízia Slovenska
8. Február 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000026
0,00 € TC Meteor Košice Rozhlas a televízia Slovenska
8. Február 2011
Zmluva o postúpení programov na televízne vysielanie
ZM21000027
0,00 € eSlovensko o.z. Rozhlas a televízia Slovenska