Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 28/2010 EL o poskytovaní pozáručného servisu
SM0010006492_1
-21 014,50 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
2. Jún 2017
Dodatok č.1 - Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201718721_Z
ZM2014182_1
-20 280,00 € MSD Company, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11. Jún 2013
Výpoveď zmluvy
ZM1000334_1
-19 916,35 € SLOVGRAM Rozhlas a televízia Slovenska
11. Júl 2017
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č.Z201723336_Z
ZM2014573_1
-17 988,00 € PROCESS TECHNIK s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2013
Dodatok č. 9 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
SM0010001709_10
-13 949,62 € Towercom, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Január 2016
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme techniky
SM0000000004_3
-11 949,84 € RTVS Production & Technology, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2018
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201754941_Z
ZM1004072_1
-8 758,80 € ADAM a SYN s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26. Júl 2013
Dodatok č. 3 Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.11.2007
ZM1000113_3
-7 395,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Eduard Voltmann
26. Apríl 2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci pri zaznemenávaní a vysielaní kultúrneho podujatia
ZM2023402_1
-7 000,00 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Rozhlas a televízia Slovenska
14. Jún 2018
Dodatok č. 2 Výpoveď k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZM1003469_2
-6 172,20 € Rozhlas a televízia Slovenska FIXA s.r.o.
25. August 2015
Dodatok č. 12 k Zmluve o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác
H112/02a_12
-4 782,84 € Blitz Blank Facility Services s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. Marec 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZM1003469_1
-1 877,14 € Rozhlas a televízia Slovenska FIXA s.r.o.
25. September 2013
Dodatok č.8 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
SM0010001709_9
-1 638,90 € Towercom, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
8. August 2014
Výpoveď zmluvy
ZM1000992_2
-1 440,00 € Rozhlas a televízia Slovenska TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
19. December 2016
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. ZM2006615
ZM2006615_2
-1 058,70 € Rozhlas a televízia Slovenska HERIAL, s.r.o.
27. Apríl 2016
Dodatok č. 10- Výpoveď k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZM1000068_10
-840,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Literárne informačné centrum
27. Apríl 2017
Dodatok č. 4 - Vypovedanie Nájomnej zmluvy ZM1000133
ZM1000133_4
-600,00 € Rozhlas a televízia Slovenska A - network spol. s r.o.
20. December 2013
Addendum No. 1 to Programme license agreement
ZM2002984_1
-590,54 € Zodiak rights limited Rozhlas a televízia Slovenska
8. September 2022
Rozhodnutie č.1410771001
ZM2005236_1
-475,00 € Úrad pre reguláciu elektronických komuni Rozhlas a televízia Slovenska
8. September 2022
Rozhodnutie č.1410771001
ZM2005236_1
-475,00 € Úrad pre reguláciu elektronických komuni Rozhlas a televízia Slovenska