Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2012
Licenčná zmluva o poskytnutí vysielacích práv programov RTVS
ZM2000071
1 382,01 € Rozhlas a televizia Slovenska ELPEKA, s.r.o.
10. Jún 2013
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2017528
400,00 € Osúch Peter Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121320
40,00 € Ziegler Andrea Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121434
50,00 € Javorčíková Ľubomíra Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121414
40,00 € Kopčíková Mária Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121404
60,00 € Bujnová Radka Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121328
40,00 € Jauschová Anna Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121327
50,00 € Antoš Ján Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121326
60,00 € Pabiš Miloslav Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121325
60,00 € Samaranský Tibor Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083349
50,00 € Prónayová Viera Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083265
360,00 € Bleyová Janka Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082989
50,00 € Motyková Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082867
700,00 € Matlák Juraj Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082866
700,00 € Kettmanová Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082665
1 000,00 € Rácz András Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082659
1 230,00 € Kotsis Márk Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082508
360,00 € Kolumber Kopkášová Janette Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121497
60,00 € Kordoš Michal Rozhlas a televízia Slovenska
19. Apríl 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2121436
40,00 € Šimeková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska