Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2012
Licenčná zmluva o poskytnutí vysielacích práv programov RTVS
ZM2000071
1 382,01 € Rozhlas a televizia Slovenska ELPEKA, s.r.o.
10. Jún 2013
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2017528
400,00 € Osúch Peter Rozhlas a televízia Slovenska
23. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1073756
250,00 € Dzurovčinová Petra Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM1008700
23 453,28 € Red Telecom Ltd. Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1073856
100,00 € Kacian Adrian Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
Zmluva o vytvorení AVD a udelení licencie na jeho použitie
ZM2031303
5 400,00 € MLK TRADE, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
Zmluva o vytvorení AVD a udelenie licencie na jeho použitie
ZM2031304
6 240,00 € MLK TRADE, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074216
1 800,00 € Červenka Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074184
520,00 € Gavurová Miroslava Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
Licenčná zmluva
ZH1074173
45,00 € Stožická Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074157
400,00 € Kaščák Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074154
400,00 € Karpinský Peter Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074152
400,00 € Gavurová Miroslava Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074066
280,00 € Koleják Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
ZH1074404
500,00 € Sadloňová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
ZH1074395
500,00 € Kozák Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
ZH1074393
475,00 € Hrušková Nikoleta Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
ZH1074390
500,00 € Dlhoš Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
ZH1074388
600,00 € Beránek Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
7. Február 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
ZH1074381
650,00 € Čerbová Janka Rozhlas a televízia Slovenska