Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
SVS_ZM_22_2018_2351
1 013 018,95 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. August 2017
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 09.06.2017
SVS_ZM_61_2017_2344
Doplnená
507 311,26 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. Marec 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 09.06.2017
SVS_ZM_17_2018_2351
1 005 921,86 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. Január 2014
Zmluva o poskytnutí služieb
SKR_ZM_SKR_24_93_2013_2014
1 004 250,00 € Centrum účelových zariadení SKR MV SR
1. Február 2021
Kontrakt medzi Ministerstvom vnútra SR a Centrom účelových zariadení stredisko Svidník na výrobu a montáž plastových okien v roku 2021
SPSČ_ZM_SPSČ-OO1-2020-4569-001_2021
Doplnená
1 000 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
9. December 2021
Kontrakt na rok 2022 č. SPSČ-OO-2021/004908-001 - stredisko Svidník
SPSČ_ZM_SPSČ-OO-2021-004908-001_2021
1 000 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
18. Máj 2011
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode
SE_D01_SE-OMTZ-2011-001284-003_2011
991 635,00 € DEMIFOOD, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. Máj 2011
Dodatok č. 2 k rámcovej dohode
Dodatok č. 2 k rámcovej dohode
991 635,00 € DEMIFOOD, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. August 2017
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
SVS_ZM_53_2017_2344
Doplnená
610 699,84 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. Marec 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
SVS_ZM_20_2018_2351
989 085,95 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní služieb č.: CPBA-OE-6-002-2013
CP_ZM_CPBA-OE-6-002-2013_2013
980 000,00 € AB Facility s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. Máj 2024
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2024/001302-002
969 973,20 € Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
1. Február 2017
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa: SITB-OA6-2017/000030 a s číslom u riešiteľa: A/2016/00098
SITB_ZM_SITB-OA6-2017-000030_2017
967 680,00 € Slovenská republika, IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Jún 2017
Realizačná zmluva č. OVO2-2017/000387-013_2017 ku Zmluve o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014
SVS_RZ_OVO2-2017-000387-013_2017
958 207,20 € ProVera Consult, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Máj 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. SITB-OO2-2012/001029-004
SITB_ZM_SITB-OO2-2012-001029-004_2012
956 973,21 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. December 2021
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu
SPSČ_D06_SPSČ-OZ2-2021-005028-004_2021
950 885,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
2. Február 2012
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OMTZ1-2012-001364-003_2012
Doplnená
950 448,00 € RUTEX TRADE s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. November 2013
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č.p.: SPOU-OZ-350/2013-ZS
SPOU_ZM_SPOU-OZ-ZS-350-2013_2013
939 295,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice sekcia personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR
1. Február 2021
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. SPOU-OZ2-2017/003940-001 zo dňa 03.11.2017
SPSČ_D05_SPSČ-OZ2-2020-004464-002_2021
929 753,50 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
19. Február 2017
Zmluva o službách č. OVO1-2017/00147
SITB_OVO1-2017-00147_2017
Doplnená
1 387 408,80 € Enterprise Services Slovakia s. r. o. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky