Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2012
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080088771
SE_ZM_SE-OVO2-2012-000400-021_2012
1 654 681,47 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. September 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
SE_D02_SE-OVO-9-057-2010_2011
1 622 913,16 € Hesit, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Apríl 2012
Zmluva o prevode podielu správy majetku štátu uzavretá v zmysle § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a Zmluva o poskytnutí komunikačných služieb rádiovej siete SITNO č. SITB-OT2-2012/535-004
SITB_ZM_OT22012535004_2012
1 610 802,07 € MV SR Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
8. Apríl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
SE_D01_SE-OVO-9-057-2010_2011
1 582 124,44 € Hesit, a.s. Ministerstvo vnútra SR
22. November 2011
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OVO2-2011-000552-017_2011
Doplnená
1 579 596,92 € STRAŽAN s.r.o Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. Apríl 2011
GRANT CONTRACT – EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITY – HUSKROUA_0901
SIZS-KM_ZM_IZKM-CO-21-2011_2011
1 572 357,00 € The National Development Agency Wesselényi street 20-22, 1077 Budapest, Hungary as the Joint Managing Autority for the Hungary-Slovakia-Ukraine ENPI Cross-border Cooperation Programe 2007-2013 SIZS-KM , Ministerstvo vnútra SR
1. Júl 2022
Zmluva medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
KM_ZM_KM-2022/002267
1 500 000,00 € Medzinárodná organizácia pre migráciu Ministerstvo vnútra SR
30. December 2022
KONTRAKT NA ROK 2023 - STREDISKO KROMPACHY č. SPSČ-OO1-2022/004907-001
SPSČ_ZM_SPSČ-OO1-2022-004907-001_2022
Doplnená
1 500 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
20. December 2023
KONTRAKT NA ROK 2024 - STREDISKO KROMPACHY č. SPSČ-OO1-2023/005082-001
SPSČ_ZM_SPSČ-OO1-2023-005082-001_2023
1 500 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
8. November 2012
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OMTZ1-2012-000822-011_2012
1 471 981,20 € GEMOR Fashion s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
11. Január 2021
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č. SPOU-OZ2-2017/003939-001
SPSČ_D05_SPSČ-OZ2-2020-004447-003_2020
1 442 491,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
2. December 2021
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č. SPOU-OZ2-2017/003939-001
SPSČ_D06_SPSČ-OZ2-2021-005027-004_2021
1 434 115,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
10. December 2013
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ IMPLEMENTAČNÝCH SLUŽIEB č. OVO1-2013/000560-012
OVO1-2013/000560-012
1 401 000,00 € SAP Slovensko s.r.o.;GLOBESY, s.r.o.;DWC Slovakia a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
16. Január 2012
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OVO2-2011-000521-053_2012
1 361 093,51 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. Január 2012
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OVO2-2011-000537-045_2012
1 349 843,28 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. Október 2023
Darovacia zmluva
MSB 2022-12986
1 333 894,00 € The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
23. December 2011
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OVO2-2011-000521-033_2011
1 322 466,68 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. Máj 2024
Rámcová dohoda
VO2-2024/000218-016
1 288 528,80 € Telegrafia, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
20. December 2011
Čiastková zmluva č.4 k rámcovej dohode č. SE-8-40/OVO-2010
SITB_ZM_CZ4SE840OVO2010_2011
1 225 714,71 € TEMPEST, a.s. MV SR
30. Máj 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. SITB-OO2-2012/001029-007
SITB_ZM_SITB-OO2-2012-001029-007_2012
Doplnená
1 213 694,71 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici