Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2012
Zmluva o dielo
277/2012
0,00 € LUKO – SK s.r.o. Úrad vlády SR
12. Apríl 2012
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu uzatvoreného na základe Dohody o postupoch čerpania finančných prostriedkov z Fondu technickej asistencie v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu č. 491/2009
250/2012
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
13. Apríl 2012
Zmluva o výpožičke
279/2012
0,00 € Úrad vlády SR Bratislavský samosprávny kraj
13. Apríl 2012
Zmluva o výpožičke
280/2012
0,00 € Úrad vlády SR Trnavský samosprávny kraj
13. Apríl 2012
Zmluva o výpožičke
281/2012
0,00 € Úrad vlády SR Trenčiansky samosprávny kraj
13. Apríl 2012
Zmluva o výpožičke
283/2012
0,00 € Úrad vlády SR Žilinský samosprávny kraj
13. Apríl 2012
Zmluva o výpožičke
285/2012
0,00 € Úrad vlády SR Košický samosprávny kraj
13. Apríl 2012
Zmluva o výpožičke
286/2012
0,00 € Úrad vlády SR Banskobystrický samosprávny kraj
23. Apríl 2012
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
258/2012
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Úrad vlády SR
27. Apríl 2012
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 032/2010/SL zo dňa 01. júla 2010
301/2012
0,00 € Úrad vlády SR Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
30. Apríl 2012
Zmluva o výpožičke
303/2012
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. Úrad vlády SR
30. Apríl 2012
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti
304/2012
0,00 € Úrad vlády SR Doc. JUDr. Robert Fico, CSc
9. Máj 2012
Zmluva o výpožičke
282/2012
0,00 € Úrad vlády SR Nitriansky samosprávny kraj
29. Máj 2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
337/2012
Doplnená
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Úrad vlády SR
29. Máj 2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
338/2012
Doplnená
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Úrad vlády SR
1. Jún 2012
DODATOK č. 9 k Zmluve č. 420/2005/N,S o nájme nebytoyých priestorov a o poskytovaní služieb spojených s nájmom nebytoých priestorov v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach, uzatvorenej dňa 10.05.2005
Dodatok č. 9/2012 k zmluve č. 52/2005
0,00 € Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Úrad vlády SR
12. Jún 2012
Zmluva o spoločnom vedecko-výskumnom pracovisku
348/2012
0,00 € Slovenská akadémia vied, Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica Úrad vlády SR
14. Jún 2012
DOHODA o ukončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov
343/2012
0,00 € Obvodný úrad Nitra Úrad vlády SR
18. Jún 2012
Dodatok č. 2/2012 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
dodatok č. 2/2012 k Zmluve č. 1079/2010
0,00 € Úrad vlády SR Obec Nižná Myšľa
22. Jún 2012
DOHODA o ukončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov
342/2012
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Úrad vlády SR