Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2011
Dodatok č. 5/2011 k zmluve o dodávke plynu
dodatok č. 5/2011 k Zmluve č. 128/2008
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Úrad vlády SR
25. November 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1433/2011
0,00 € Úrad vlády SR Gréckokatolícka charita Prešov
29. November 2011
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1466/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1466/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Oponice
29. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd č. LP/2011/01/42
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1504/2011
0,00 € Úrad vlády SR MISIA MLADÝCH
29. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd č. LP/2011/01/45
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1506/2011
0,00 € Úrad vlády SR NOMANTINELS
29. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd č. LP/2011/01/85
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1528/2011
0,00 € Úrad vlády SR Arcidiecézna charita Košice
29. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd č. LP/2011/01/108
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1540/2011
0,00 € Úrad vlády SR CESTA NÁDEJE
30. November 2011
DOHODA o plnení úloh pre úrad vlády Slovenskej republiky
2120/2011
Doplnená
0,00 € Ing. Janka Mikušáková Úrad vlády SR
30. November 2011
DOHODA o plnení úloh pre úrad vlády Slovenskej republiky
2121/2011
Doplnená
0,00 € Vladimír Sendrei Úrad vlády SR
1. December 2011
DOHODA o plnení úloh pre úrad vlády Slovenskej republiky
2148/2011
Doplnená
0,00 € Laura Dittel Úrad vlády SR
1. December 2011
DOHODA o plnení úloh pre úrad vlády Slovenskej republiky
2149/2011
Doplnená
0,00 € Ľubica Lachká Úrad vlády SR
1. December 2011
DOHODA o plnení úloh pre úrad vlády Slovenskej republiky
2150/2011
Doplnená
0,00 € Mgr. Radovan Pagáč Úrad vlády SR
1. December 2011
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1470/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Harhaj
2. December 2011
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2007/2011
0,00 € ZSE Distribúcia, a. s. Úrad vlády SR
2. December 2011
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2008/2011
0,00 € ZSE Distribúcia, a. s. Úrad vlády SR
5. December 2011
Licenčná zmluva o udelení licencie na používanie programového vybavenia Automatizovaného systému právnych informácií (ASPI)
1992/2011
Doplnená
0,00 € IURA EDITION spol. s r.o. Úrad vlády SR
9. December 2011
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 90/2011
0,00 € Úrad vlády SR Ing. Michal Kováč, CSc., prezident Slovenskej republiky v. v.
20. December 2011
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 1458/2011
0,00 € Úrad vlády SR Obec Hiadeľ
20. December 2011
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O ŠTIPENDÍJNOM FONDE PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU MEDZI ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU ZASTÚPENOU ŠVAJČIARSKOU AGENTÚROU PRE ROZVOJ A SPOLUPRÁCU (SDC) A SLOVENSKOU REPUBLIKOU ZASTÚPENOU ÚRADOM VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
dodatok č. 2/2011 k Zmluve č. 493/2009
0,00 € Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu (SDC) Úrad vlády SR
20. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 22220320009
dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 18/2011
0,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Úrad vlády SR