Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2014
Nájomná zmluva
25/2013
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Jozef Kvasnovský
22. August 2014
Nájomná zmluva
7/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Andrea Hladovcová
28. August 2014
kúpna zmluva
2014
0,00 € KON - RAD spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. September 2014
Zmluva o dielo
17072014/2014
0,00 € MEDIXRAY,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. September 2014
Kúpna zmluva
8254/2014
0,00 € MEDICAL GROUP SK a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. September 2014
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka
6/I/2014
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita V Bratislave Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. September 2014
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci
č.1/H/2014
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Október 2014
Dodatok č.4 k Zmluve o zabezp.servis. upratovania,čistenia a ezinfekci
č.4//2014
0,00 € ISS Facility Services spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Október 2014
Dodatok č.2 k zmluve č.9138
č.2 k zmluve 9138
0,00 € Dräger Slovensko,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Október 2014
Dodatok č.6/2014 k zmluve č.6/2000 BT.
č.6/2014
0,00 € Bc. Peter Bilisics BETIP Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Október 2014
Zmluva na poskytnutie služby
č.7/I/2014
0,00 € exe, spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Október 2014
Servisná zmluva
č.SZ 004/14-NZ
0,00 € DARTIN Slovensko spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
8. Október 2014
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
PP01
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. Október 2014
Nájomná zmluva
9a/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Lucia Čviriková
13. Október 2014
Nájomná zmluva č.12/2014
12/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Alexandra Sýkorová
13. Október 2014
Nájomná zmluva
13/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Hajnalka Izsmánová
13. Október 2014
Nájomná zmluva
14/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Dominika Izsáková
13. Október 2014
Nájomná zmluva
15/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Martina Horváthová
13. Október 2014
Najomná zmluva
16/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ivona Tóthová
13. Október 2014
Nájomná zmluva
17/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Vasyl Aleksii