Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/1/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PolyStar, s.r.o.
14. Február 2014
Dodatok
VVS/NSP/2006
0,00 € Bytkomfort,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Február 2014
Zriaďovacia listina
2/I/2014
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Marec 2014
Zmluva o združenej dodávke plynu
17336112/P/2014
0,00 € RWE Gas Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Marec 2014
Kúpna zmluva
01/5100049189/2014
0,00 € ZSE Energia, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Marec 2014
Zmluva o nájme strešnej časti výškovej budovy
3/I/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky AVIS, s.r.o.
31. Marec 2014
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/7/2013
1/7/2013/I/
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Soňa Korčeková - ASO VENDING
7. Apríl 2014
Nájomná zmluva
3/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zánky Mgr. Čviriková Lucia
7. Apríl 2014
Zmluva o odbere odpadu
01042014
0,00 € ŠPILA, corp. Export-Import s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Apríl 2014
Kúpna zmluva
4/I/2014
0,00 € MEDKONSULT SLOVAKIA, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. Apríl 2014
Kúpna zmluva
5/I/2014
0,00 € GRANDFOOD s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. Apríl 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/3/2014
2/3/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Záchranná zdravotná služba Bratislava
23. Apríl 2014
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
5/3/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Záchranná zdravotná služba Bratislava
9. Máj 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
č.1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ZaMED,s.r.o.
9. Máj 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
č.GEN2603142617
0,00 € Slovanet ,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
9. Jún 2014
Nájomná zmluva
6/5/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Záchranná zdravotná služba Bratislava
1. August 2014
Zmluva o spolupráci
1
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. August 2014
Nájomná zmluva
11/2014
0,00 € SR - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Eva Kandová
20. August 2014
Nájomná zmluva
9/2014
0,00 € SR - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Renáta Kollerová
20. August 2014
Nájomná zmluva
10/2014
0,00 € SR - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Volodymyr Gabovda