Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2013
Kúpna zmluva
14/I/2013
0,00 € DISPOMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. November 2013
Kúpna zmluva
14-13-NZ 10
0,00 € ASKIN&CO s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. November 2013
Kúpna zmluva
14-13-NZ 11
0,00 € ASKIN Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. November 2013
Kúpna zmluva
15/I/2013
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. November 2013
Kúpna zmluva
16/I/2013
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. November 2013
Kúpna zmluva
17/I/2013
0,00 € Kornélia Dimičová - Pekáreň NELA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. December 2013
Kúpna zmluva
18/I/2013
0,00 € CMI spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. December 2013
Dodatok
dodatok 1/I/ k č.18/I/2013
0,00 € CMI spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. December 2013
Kúpna zmluva
19/I/2013
0,00 € CMI spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. December 2013
Dodatok
dodatok 1/II/ k č.19/I/2013
0,00 € CMI spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. December 2013
Dodatok
Dodatok č.1/III/2013
0,00 € MadNet, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. December 2013
Zmluva o spolupráci
20/I/2013
0,00 € Ing. Oliver Mejdúch Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. December 2013
Zmluva o dielo
01/2014/NZ
0,00 € Majes výťahy a eskalátory, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. December 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
č. 1303040703/2013
0,00 € PolyStar , s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. Január 2014
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke plynu
17336112/P/2013/I/
0,00 € RWE Gas Slovensko, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. Január 2014
Nájomná zmluva
1/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky MUDr. Sárkoziová Mária
13. Január 2014
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
1/I/2014
0,00 € ZSE Energia, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Január 2014
Zmluva o dielo
21/I/2013
0,00 € COM-therm, spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Január 2014
Dodatok č.1 k zmluve o pravidelnej revízii energet. zariadenia
015/10/2008
0,00 € BEFRA elektroservis - Ing. František Bernáth Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Január 2014
Nájomná zmluva
2/2014
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Zuzana Vaščáková