Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA153-YOU-000019961
54 370,00 € Ignis plus, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
28. September 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-ESC11-002505
Doplnená
54 345,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA154-YOU-000039132
54 053,00 € CEEV Živica IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. Október 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-ESC11-002581
Doplnená
53 922,20 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. Február 2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2017-3-SK02-KA105-001613
53 900,00 € Gastronomický spolok IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. Október 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-ESC11-002543
53 491,00 € Miestne združenie YMCA Nesvady IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA154-YOU-000040810
Doplnená
53 000,00 € EDUMA, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. Október 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-KA205-002589
Doplnená
52 758,00 € Impact Games IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. August 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA105-001010
Doplnená
51 628,00 € Človek v ohrození, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
21. August 2019
Dohoda o grante
2019-1-SK02-ESC11-002132
Doplnená
51 043,60 € E@l IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. December 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA153-YOU-000021290
Doplnená
50 990,00 € Združenie mladých Rómov IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. September 2019
Dohoda o grante
2019-2-SK02-KA105-002204
Doplnená
50 690,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. November 2013
Rámcová dohoda
IU/2013/70149
Doplnená
50 515,21 € Hotel Biatlon s.r.o. IUVENTA
24. Január 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-KA205-002358
Doplnená
50 129,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA347-001776
Doplnená
50 000,00 € Regionálne centrum mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
20. Júl 2020
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA105-002447
Doplnená
49 770,00 € EduEra IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
15. November 2019
ZMLUVA O DIELO
IU/2019/50003
49 473,07 € MEDACL spol. s r. o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
1. Marec 2019
Dohoda o grante
2018-1-SK02-ESC11-001980
Doplnená
49 350,00 € Deutsch-Slowakische Akademien a.s. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Máj 2014
Rámcová dohoda na poskytnutie služby
IU/2014/70066
49 226,40 € Adams - Hotel Šomka, s.r.o. IUVENTA
18. Júl 2013
ZMLUVA O FINANČNOM PRÍSPEVKU pre projekt podporený z programu Mládež v akcii
SK-21-21-2013-R1
49 086,00 € YMCA na Slovensku IUVENTA - Národná agentúra Mládež v akcii