Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2013
Zmluva o spoločnej realizácii úloh
Z 4 2013
0,00 € Slovenská triatlonová únia Národné športové centrum
17. Apríl 2013
Zmluva o spoločnej realizácii úloh
Z 5 2013
0,00 € Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode Národné športové centrum
19. Apríl 2013
Zmluva o spoočnej realizácii úloh
Z 7 2013
0,00 € Slovenský zväz karate Národné športové centrum
19. Apríl 2013
Zmluva o spoíločnej realizácii úloh
Z 8 2013
0,00 € Slovenská plaveacká federácia Národné športové centrum
19. Apríl 2013
Zmluva o spoločnom uskutočnení proíjektu podpory športovca
02/2/4/101
0,00 € Miriam Nicolanská Národné športové centrum
24. Apríl 2013
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/1/1/87
0,00 € Denisa Smolenová Národné športové centrum
7. Máj 2013
Dodatok č.2 km Zmluve 0022010BAAK115
29 2013
0,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Národné športové centrum
24. Máj 2013
Zmluva o spoločnej realizácii úloh
Z 10 2013
0,00 € Slovenský atletický zväz Národné športové centrum
24. Máj 2013
Zmluva o spoločnej realizácii úloh
Z 9 2013
0,00 € Slovenský zväz cyklistiky Národné športové centrum
28. Máj 2013
Zmluva jo spoločnej realizácii úloh
30 2013
0,00 € Slovenský zväz ľadového hokeja Národné športové centrum
3. Jún 2013
Zmluva os spoločnom uskutočnení projektu podopory športovca
02/2/4/78
0,00 € Barbora Klementová Národné športové centrum
3. Jún 2013
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/2/4/99
0,00 € Andrej Segeč Národné športové centrum
5. Jún 2013
Zmluva o poskytovaní trénerských služieb
31 2013
0,00 € Rodion Kertanti Národné športové centrum
6. Jún 2013
Dohoda o zabezpečení úloh a činností pre NŠC
D 9 2013
0,00 € Ľuboš Ondrejka Národné športové centrum
6. Jún 2013
Dohoda o zabezpečení úloh a činností pre NŠC
D 10 2013
0,00 € Roman Ulehla Národné športové centrum
6. Jún 2013
Dohoda o zabezpečení úloh a činností pre NŠC
D 11 2013
0,00 € Mgr. Juraj Chabara Národné športové centrum
6. Jún 2013
Dohoda o zabezpečení úloh a činnosltí pre NŠC
D 12 2013
0,00 € Rastislav Ladecký Národné športové centrum
6. Jún 2013
Dohoda o zabezpečení úloh a činností pre NŠC
D 13 2013
0,00 € Norbert Javorčík Národné športové centrum
7. Jún 2013
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02 02 04 107
0,00 € Jozef Tibenský Národné športové centrum
7. Jún 2013
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/02/04/108
0,00 € Matúš Trenčan Národné športové centrum