Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2018
D o h o d a o u k o n č e n í Dohody o spolupráci v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
162/D190/2018
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR
23. Jún 2017
Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu zameraného na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa.
272/BB00/2017
20 811,00 € ,,Malé Karpaty" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15. August 2014
Poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov
0196-PRB-2014
57 740,00 € ,,SVB TN 2666" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
23. September 2015
Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu RRA v roku 2015
813/D170/2015
25 356,00 € „Regionálna rozvojová agentúra Južný región" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
21. Máj 2013
poskytnutie finančného príspevku na realizáciu činností RRA na rok 2013
600/D171/2013
19 161,00 € „Regionálna rozvojová agentúra Južný región“ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19. September 2014
poskytnutie finančného príspevku na rok 2014
838/D170/2014
22 070,00 € „Regionálna rozvojová agentúra Južný región“ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu úloh RRA na rok 2012
381/1430/2012
20 140,00 € \"RRA Južný región\" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. Január 2021
Memorandum o spolupráci, ktorého predmetom je podpora MDV SR pri spolupráci medzi Verenými prístavmi, a. s. a mestom Komárno pri príprave a realizácii činností rozvoja infraštruktúry vo verejnom prístave Komárno.
1249/BE00/2020
0,00 € 1. Mesto Komárno 2. Verejné prístavy, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
9. Február 2022
poskytnutie štátnej pomoci podnikom v CR na pokrytie časti fixných nákladov, ktoré museli vynaložiť v súvislosti s opatreniami v dôsledku pandémie COVID-19
72/BC00/2022
131 977,34 € 2beGROUP s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
11. Apríl 2022
poskytnutie štátnej pomoci podnikom v CR na pokrytie časti fixných nákladov, ktoré museli vynaložiť v súvislosti s opatreniami v dôsledku pandémie COVID-19
247/BC00/2022
334 801,78 € 2beGROUP s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1267/BC00/2022
0,00 € 3M spol. s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13. Jún 2022
Poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca v súvislosti so zákonom zákona č. 92/2022 Z.z. o opatreniach v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.
772/BC00/2022
0,00 € 4-one, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. September 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1581/BC00/2022
0,00 € 4-one, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
26. Október 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2194/BC00/2022
0,00 € 4-one, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
16. Jún 2022
Poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca v súvislosti so zákonom zákona č. 92/2022 Z.z. o opatreniach v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.
813/BC00/2022
0,00 € 4H Group s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu niektorých subjektov podnikajúcich v oblasti cestnej dopravy v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 č. SA. 10188 (2021/N)
928/C200/2022
161 786,00 € A-Real Trans, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
4. September 2012
Cyklus televíznych filmových publicistických relácií
1214/1140/2012
6 000,00 € AB film s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. Február 2014
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotovovať pre objednávateľa cyklus televíznych publicistických relácií so zameraním na informovanie o aktivitách štátu v oblasti dopravy.
40/A230/2014
19 500,00 € AB Film, s. r. o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19. December 2014
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotovovať pre objednávateľa cyklus televíznych publicistických relácií so zameraním na informovanie o aktivitách štátu v oblasti dopravy.
1019/A230/2014
19 500,00 € AB Film, s. r. o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
31. December 2015
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotovovať pre objednávateľa cyklus televíznych publicistických relácií so zameraním na informovanie o aktivitách štátu v oblasti dopravy.
1237/A230/2015
19 500,00 € AB Film, s. r. o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR