Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2023
Dohoda o splátkach
0536/2023
18 086,43 € Samuel Kurucz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2023
Zmluva o udelení štipendia a o spolupráci
0548/2023
10 165,00 € Ivona Feldmárová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0048/2023
1 530 143,57 € Mestská časť Bratislava-Rača Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0049/2023
2 718 184,35 € Obec Oravská Polhora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0539/2023
470 400,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0540/2023
470 400,00 € MAC TV s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0541/2023
40 800,00 € Media RTVS, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0542/2023
122 400,00 € C.E.N. s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0543/2023
42 000,00 € MAC TV s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0544/2023
90 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0545/2023
192 000,00 € News and Media Holding a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
Zmluva o spolupráci
0551/2023
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
Zmluva o audite
0516/2023
71 808,00 € Grant Thornton Audit, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
Dohoda o prechode práv a povinností uzavretá v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 414/2023 zo dňa 23. augusta 2023
0554/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023 uzatvorená podľa § 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
0547/2023
200 000,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/173/2018
0482/2018-D2
0,00 € Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. August 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/256/2018
0698/2018-D6
0,00 € wolfmark, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/204/2019
0738/2019-D1
0,00 € Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. August 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/316/2019
1094/2019-D3
0,00 € ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/7/2021
0205/2021-D1
0,00 € Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia angl. názov Economic Policy Institute, n.p.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR