Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0168/2023
35 000,00 € Slovenský zväz kickboxu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2023
0160/2023
250 000,00 € Slovenský zväz malého futbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0176/2023
20 000,00 € Slovenský zväz sánkarov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2023
0161/2023
61 600,00 € Slovenský zväz Taekwon-Do ITF Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0177/2023
15 000,00 € Slovenský zväz tanečných športov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0169/2023
15 000,00 € Slovenský zväz vodného motorizmu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0170/2023
12 500,00 € Slovenský zväz vzpierania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0178/2023
15 000,00 € Zväz potápačov Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2023
0146/2023
292 200,00 € Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/371/2018
1019/2018-D5
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.6/2023
0143/2023
17 520,00 € Slovenská filharmónia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 18 k zmluve č. 0104/2021 zo dňa 16.2.2021 o poskytnutí dotácie na rok 2021
0141/2023
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Kúpna zmluva
0132/2023
712 807,20 € Datacomp s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/33/2017
0702/2017- D3
230 615,11 € Základná škola, Belehradská 21 v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/117/2020
0536/2020- D1
0,00 € Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/307/2019
1031/2019- D1
0,00 € Gymnázium Terézie Vansovej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/219/2019
0758/2019- D3
0,00 € Gymnázium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/9/2021
0237/2021- D2
0,00 € Inštitút pre výskum, technológie a kreatívne aktivity – IRTEC n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/353/2018
0914/2018- D4
0,00 € Benefit Consulting s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/46/2019
0317/2019- D3
0,00 € Základná škola Podvysoká 307 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR