Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0638/2023
3 680 429,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0639/2023
900 611,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0640/2023
782 041,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0641/2023
99 154,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0642/2023
721 755,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0643/2023
71 624,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0644/2023
746 398,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0645/2023
45 744,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0646/2023
1 963 093,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0647/2023
596 398,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0648/2023
521 474,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0649/2023
101 555,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0650/2023
399 104,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0651/2023
1 555 557,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0652/2023
406 725,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0653/2023
101 738,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0654/2023
81 125,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0655/2023
74 383,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0656/2023
368 981,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0657/2023
54 638,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR