Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/127/2019
0581/2019-D4
0,00 € Základná škola s materskou školou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/143/2020
0583/2020-D1
0,00 € Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2023
Dodatok č. 16 k zmluve č.0096/2021 zo dňa 16.2.2021 o poskytnutí dotácie na rok 2021
0553/2023
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0046/2023
484 038,59 € Obec Ružindol Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0208/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0558/2023
0,00 € Slovenská Muaythai asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0209/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0559/2023
0,00 € Slovenská skialpinistická asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0193/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0560/2023
0,00 € Slovenská triatlonová únia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0176/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0561/2023
0,00 € Slovenský zväz sánkarov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0178/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0562/2023
0,00 € Zväz potápačov Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2023
Dohoda o poskytovaní údajov z informačných systémov
0550/2023
0,00 € Ministerstvo financií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2023
Dohoda o splátkach
0536/2023
18 086,43 € Samuel Kurucz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2023
Zmluva o udelení štipendia a o spolupráci
0548/2023
10 165,00 € Ivona Feldmárová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0048/2023
1 530 143,57 € Mestská časť Bratislava-Rača Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0049/2023
2 718 184,35 € Obec Oravská Polhora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0539/2023
470 400,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0540/2023
470 400,00 € MAC TV s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0541/2023
40 800,00 € Media RTVS, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0542/2023
122 400,00 € C.E.N. s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0543/2023
42 000,00 € MAC TV s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0544/2023
90 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR