Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0802/2023
721 769,68 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0801/2023
-101 738,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0800/2023
14 000,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0799/2023
71 842,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0816/2023
8 374,08 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0817/2023
-2 901,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PSK/NP/2023/002
0849/2023
8 362 672,08 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VUDPAP) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0791/2023
0,00 € Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku
0795/2023
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku
0794/2023
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0793/2023
0,00 € Detská organizácia FÉNIX, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/12/2021
0744/2021-D1
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. November 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0072/2023
991 116,00 € Obec Golianovo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0006/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0071/2023
0,00 € Obec Fintice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0788/2023
0,00 € SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. November 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0792/2023
100 000,00 € Slovenský zväz biatlonu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. November 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0787/2023
90 000,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. November 2023
Kúpna zmluva
0768/2023
1 307 120,40 € Datacomp s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. November 2023
Kúpna zmluva
0781/2023
1 279 471,20 € Datacomp s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/67/2020
0419/2020-D2
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR