Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0254/2023
710 000,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Máj 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0255/2023
410 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Máj 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0256/2023
260 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Máj 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0257/2023
700 000,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Máj 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0258/2023
530 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Máj 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0260/2023
135 000,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Máj 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0261/2023
100 000,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Máj 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0262/2023
65 000,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Máj 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0263/2023
350 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Máj 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0264/2023
140 000,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Máj 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0259/2023
330 000,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Máj 2023
Dodatok č. 2/SPZV k zmluve č. 1054/2021/SPZV zo dňa 22. 12. 2021 o poskytnutí dotácie v roku 2021
0241/2023
0,00 € Mesto Gbely Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Máj 2023
Dohoda o splátkach
1038/2018 - DOS
9 614,36 € Slovenské centrum obstarávania, o. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení
0217/2023
4 081,92 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/101/2019
0554/2019- D1
0,00 € Základná škola Slovenského národného povstania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/163/2020
0665/2020- D2
0,00 € Súkromné centrum starostlivosti o voľný čas detí KVIETOK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom v znení neskorších dodatkov
0265/2023
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/177/2020
0765/2020- D3
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/179/2020
0767/2020- D2
0,00 € Plus škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/1/2021
0024/2021- D2
0,00 € Vilôčka n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR