Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2021
Dohoda č.21/37/53G/6 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.21/37/53G/6
48 898,64 € Sociálny podnik Jarovnice, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Február 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/37/054/34
48 782,55 € Lady Di, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. Marec 2022
Zmluva o dielo č. 389/137/2021
389/137/2021
48 666,66 € EURO-BAU s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Február 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2
Dohoda č. 19/37/054/42
48 397,86 € Mesto Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19. Júl 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/37/53G/20
48 087,36 € ATILA GENA s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Jún 2021
Dohoda č. 21/37/054/188 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/37/054/188
48 073,95 € Tomáš Kaleja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/022 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/022
47 960,64 € Obec Vechec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 16/37/054/93-ŠnZ
47 561,32 € Obec Chminianske Jakubovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/37/059/40
47 467,08 € NAŠE CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n. o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. Máj 2017
Dohoda č. 17/37/054/108–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/37/054/108–CnTP-A3
Doplnená
47 350,03 € Obec Šarišské Michaľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. Máj 2017
Dohoda č. 17/37/054/85–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/37/054/85–CnTP-A3
47 263,51 € Obec Poloma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 16/37/054/110-ŠnZ
47 248,39 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
15. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54
Dohoda č. 16/37/054/29
47 143,98 € Jozef Kolcun Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Máj 2017
Dohoda č. 17/37/054/174–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/37/054/174–CnTP-A3
46 930,80 € Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
21. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 15/37/054/150-ŠnZ
46 770,70 € Mesto Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Október 2020
Dohoda č. 20/37/54X/11 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Pracuj, zmeň svoj život" Opatr. č.2
Dohoda č. 20/37/54X/11 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Pracuj, zmeň svoj život" Opatr. č.2
46 737,36 € WeBelka, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Marec 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
15/37/054/07
46 586,73 € Mesto Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24. Február 2021
Dohoda č. 21/37/059/14 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
21/37/059/14
46 409,16 € Bez bariér n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/37/19B/14
46 213,20 € Sociálny podnik Jarovnice, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6. September 2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
17/37/052/653
46 087,20 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov