Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2020
Dohoda č. 20/37/054/181 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 2“ podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z.
20/37/054/181
68 903,20 € Obec Lipovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/016 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/016
68 650,01 € Mesto Spišská Stará Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. Máj 2017
Dohoda č. 17/37/054/90–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/37/054/90–CnTP-A3
67 519,30 € Obec Ostrovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Marec 2019
Dohoda č. 19/37/51A2/20 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a
Dohoda č. 19/37/51A2/20
Doplnená
53 993,28 € Peter Kaleja - DŽASTIN STAV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Marec 2021
Dohoda č.21/37/53G/3 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.21/37/53G/3
67 420,83 € SIPSTAV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6. Máj 2016
D o h o d a č. 16/037/054/178/hrady o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu „Zapojeni
D o h o d a č. 16/037/054/178/hrady
66 535,53 € Združenie Kamenná veža Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
3. Máj 2019
Dohoda č. 19/37/054/112o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu „Zapojenie nezames
19/37/054/112
66 108,10 € Obec Lipovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. Apríl 2014
Dohoda i poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z.
68/§50/PS/2014/ŠR/PO
64 896,00 € MARKANT EX,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2018
Dohoda č. 18/37/054/76 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva
Dohoda č. 18/37/054/76
63 434,35 € Obec Ruská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004.
Dohoda č. 18/37/55
63 358,56 € RC – NOVA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/014 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/014
63 281,40 € Obec Hrabovec nad Laborcom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18. Apríl 2016
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/37/051A2/34 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/37/051A2/34 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a
61 848,00 € SANAS,a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Apríl 2021
Dohoda č.21/37/53G/5 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.21/37/53G/5
61 493,87 € ATILA GENA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
5. November 2020
Dohoda č. 20/37/54X/62 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj a zmeň svoj život" - Aktivita č.2
Dohoda č. 20/37/54X/62
Doplnená
61 267,50 € Centrum sociálnych služieb Vita vitalis Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Apríl 2017
Dohoda č. 17/37/054/4–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/37/054/ 4 – CnTP - A3
Doplnená
61 058,28 € Obec Kamenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
4. December 2020
Dohoda č. 20/37/54X/75 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d
Dohoda č. 20/37/54X/75
61 042,23 € Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Október 2020
Dohoda č. 20/37/54X/51 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Pracuj, zmeň svoj život" Opatr. č.2
Dohoda č. 20/37/54X/51 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Pracuj, zmeň svoj život" Opatr. č.2
Doplnená
60 802,92 € Seniorvital, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Máj 2016
Dodatok č. 2 k dohode č. 15/37/054/125-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dodatok č. 2 k dohode č. 15/37/054/125-ŠnZ
60 598,33 € Mesto Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Február 2020
Dohoda č. 20/37/054/114 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/37/054/114
Doplnená
51 644,61 € ČECHOVO SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Február 2018
Dohoda č. 18/37/054/31–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/37/054/31–CnTP-A3
59 663,90 € Mesto Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov