Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/37/054/134
Doplnená
94 910,40 € ML GROUP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
5. September 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku č. 2/2015
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku č. 2/2015
91 195,84 € PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA PREŠOV Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/037 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/037
90 782,64 € Obec Lenartov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/025 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/025
89 926,20 € Mesto Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/37/19B/7
89 859,00 € MDMT s. r. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/37/53G/4
88 582,31 € MDMT s. r. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Október 2020
Dohoda č. 20/37/54X/18 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d
Dohoda č. 20/37/54X/18
Doplnená
88 533,54 € Gabriela, n.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/37/19B/16
86 649,70 € FEBA - ECO s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/37/53G/8
86 209,19 € ATILA GENA s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/063 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/063
85 644,00 € Obec Gregorovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
1. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 207/137/2021
207/137/2021
84 982,36 € A plus services a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13. September 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54
Dohoda č. 16/37/054/332
83 128,26 € Obec Jarovnicw Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
8. November 2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
322/137/2019
82 325,32 € TERAVA SECURITY, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,
3. Máj 2019
Dohoda č. 19/37/054/111o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu „Zapojenie nezames
19/37/054/111
81 081,26 € Združenie Kamenná veža Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. September 2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu ,,Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 16/37/054/362
80 586,87 € Združenie obcí EKOTORYSA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/017 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/017
79 934,40 € Obec Čaklov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Január 2020
Dohoda č. 20/37/054/48 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/37/054/48
79 707,90 € ČECHOVO SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 15/37/054/142-ŠnZ
79 422,98 € Obec Kapušany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/37/53G/9
79 091,15 € VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/035
78 982,80 € RELEVANT n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov