Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a
Dohoda č.16/37/51A2/34
123 696,00 € SANAS, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/059 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/059
119 901,60 € Obec Vyšná Sitnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/050
119 425,80 € Mesto Hanušovce nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2020
Dohoda č. 20/37/054/182 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2“ podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z.
20/37/054/182
Doplnená
137 806,40 € Obec Kapušany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. August 2019
Dohoda č. 19/37/53G/1 o poskytnutí kompenzačných príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/37/53G/1
Doplnená
114 942,96 € Sociálny podnik Jarovnice, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13. Máj 2016
D o h o d a č. 16/037/054/179/hrady o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu „Zapojeni
D o h o d a č. 16/037/054/179/hrady
113 142,70 € Obec Kapušany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. December 2017
Dohoda o poskynutí fiančných príspevkov na poporu vytváraniapracovných miest v rámciNO Šanca pre mladých podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z.
Dohoda č. 17/37/054/499
Doplnená
113 057,56 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 138/137/2023
Zmluva o dielo č. 138/137/2023
107 141,12 € PB bau, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Február 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54
Dohoda č.16/37/054/24
106 853,97 € Ing. Jozef Kandráč - EKOPO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17. Apríl 2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z.
51/§50/PS/2014/ŠR/PO
104 932,08 € SOLAR Real, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/024
103 914,72 € Mesto Spišská Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Október 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 15/37/50J/38
103 428,00 € Obec Svinia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13. August 2020
Zmluva o dielo č. 85/137/2020
85/137/2020
99 960,00 € Setex s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,
28. Február 2020
Dohoda č. 20/37/054/113 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/37/054/113
Doplnená
43 520,70 € TIMEO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. November 2020
Dohoda č. 20/37/54X/42 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d
Dohoda č. 20/37/54X/42
97 793,10 € Atrium n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2018
Dohoda č. 18/37/050/36 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50
Dohoda č. 18/37/050/36
Doplnená
11 681,04 € RC-NOVA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2018
Dohoda č. 18/37/050/28 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50
Dohoda č. 18/37/050/37
Doplnená
8 111,88 € LEGCIn s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. Máj 2017
Dohoda č. 17/37/054/116 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnani v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva
Dohoda č. 17/37/054/116 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnani v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva
97 296,60 € Obec Kapušany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 212/137/2023
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 212/137/2023
96 508,63 € TERAVA, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Apríl 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu NP“ zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva-3“ podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/37/054/81
95 701,20 € Obec Kapušany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov