Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/055
42 822,00 € Obec Lemešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
2. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/049 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/049
42 822,00 € Obec Studenec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/37/53G/3
42 709,20 € Sociálny podnik Jarovnice, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6. September 2017
Dohoda č. 17/37/054/335–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/37/054/335–CnTP-A3
42 634,14 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24. Marec 2021
Dohoda č. 21/37/060/1 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti na kal. rok 2021
Dohoda č. 21/37/060/1
42 601,02 € Bez bariér n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. August 2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
143/§50/PS/2014/ŠR
42 182,40 € Customer Center, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17. Január 2020
Dohoda č. 19/37/054/345 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
19/37/054/345
42 182,40 € TORYSA plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Apríl 2017
Dohoda č. 17/37/054/7–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/37/054/ 7 – CnTP - A3
42 095,46 € TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s.r.o. Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
21. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 15/37/054/140-ŠnZ
42 047,46 € Obec Demjata Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
16. November 2018
Dohoda o poskytnutí prispevku na činnosť pracovného asistenta
18/37/059/51
Doplnená
36 766,38 € Bez bariér n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Október 2019
Dohoda č. 19/37/054/270 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovania a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytovrí pracovné miesto podľa § 54
Dohoda č. 19/37/050/270
41 925,96 € ZPA KŘIŽÍK, a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Marec 2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z.
17/37/052/67
41 866,00 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Marec 2016
Dodatok č. 3 k dohode č. 15/37/054/132-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného UoZ u verejných zamestnávateľov
Dodatok č. 3 k dohode č. 15/37/054/132-ŠnZ
41 714,54 € Obec Varhaňovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Október 2020
Dohoda č. 20/37/54X/25 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d
Dohoda č. 20/37/54X/25
Doplnená
41 537,52 € Zariadenie pre seniorov Náruč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Apríl 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. v rámci národného projektu „VAOTP-3"
Dohoda č. 1/37/05045
Doplnená
7 527,84 € COM2BIZ SLOVENSKO spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
14. Júl 2014
Dohoda i poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z.
31/§50j/NS/2014/ŠR/PO
41 463,06 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
21. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/37/19B/4
41 439,64 € Obecný sociálny podnik Ličar s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Apríl 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu NP“ zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva-3“ podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/37/054/78
41 406,66 € Združenie Kamenná veža Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. August 2015
Dohoda č. 15/37/050/116 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50
15/37/050/116
41 336,88 € Lady Di, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17. Máj 2017
Dohoda č. 17/37/054/105 - PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. v rámci NP „Praxou k zamestnaniu"
17/37/054/105-PZ
40 976,81 € Bez bariér n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov