Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 223/137/2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 223/137/2021
221 255,28 € EURO-BAU s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6. Máj 2016
D o h o d a č. 16/037/054/177/hrady o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu „Zapojeni
D o h o d a č. 16/037/054/177/hrady
219 534,95 € Mesto Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/010 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/010
209 827,80 € Mesto Svit Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/030
204 118,20 € Mesto Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/057
197 266,68 € Domov sv. Dominika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
16. Február 2022
Zmluva o dielo č. 223/137/2021
Zmluva o dielo č. 223/137/2021
196 799,99 € EURO-BAU s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,
27. Máj 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/37/054/119
188 238,90 € JNL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/040
187 465,20 € Mesto Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na realizáciu NP“ zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva-3“ podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/37/054/79
185 872,80 € Město Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/009 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/009
176 807,28 € Obec Ľubica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/033 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
2024/PO/033
175 855,68 € EuProgres n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/047 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/047
167 291,28 € Familiaris Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Jún 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/37/53G/18
161 345,68 € Obecný podnik Červenica s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/37/19B/11
154 456,57 € Lilly enviro, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
8. September 2014
Dodatok č 1 k dohe č.13/hrady/2014/!54/PO
Dodatok č.1 k d.č. 13/hraady2014/§54PO
149 003,00 € Mesto Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/37/054/110
Doplnená
94 910,40 € ML GROUP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/046 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“
2024/PO/046
142 454,52 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2018
Dohoda č. 18/37/054/74 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva
Dohoda č. 18/37/054/74
126 868,90 € Obec Kapušany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/042 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/042
124 469,28 € Obec Soľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Marec 2020
Dohoda č.20/37/53G/1 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.20/37/53G/1
124 431,98 € Sociálny podnik Jarovnice, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov