Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/029 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/029
1 557 293,40 € Mesto Poprad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/026 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci NP „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2
D O H O D A číslo: 2024/PO/026
632 433,36 € Mesto Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/37/054/1625
604 741,80 € Mesto Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/060 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/060
555 448,92 € Spišská katolícka charita Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/011 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“
2024/PO/011
506 917,32 € Mesto Levoča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/012 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“
2024/PO/012
499 780,32 € Mesto Bardejov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/032 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/032
420 607,20 € Mesto Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/021 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Dohoda číslo: 2024/PO/021
411 662,16 € Mesto Vranov nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/051
366 175,68 € OÁZA, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/043 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/043
364 938,60 € Mesto Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
12639 - Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/37/054/1621
355 232,90 € Obec Kapušany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/052 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/052
332 489,04 € WeBelka, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/37/054/1622
328 801,90 € Obec Krivany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/008 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“
2024/PO/008
325 447,20 € Mesto Svidník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
3. Máj 2019
Dohoda č. 19/37/054/113o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu „Zapojenie nezames
19/37/054/113
321 782,80 € Mesto Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/020 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“
2024/PO/020
318 690,84 € Mesto Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/37/054/1624
260 081,21 € Obec Ruská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Apríl 2018
Dohoda č. 18/37/054/75 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva
Dohoda č. 18/37/054/75
245 361,95 € Mesto Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Apríl 2020
Dohoda č. 20/37/054/179 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2“ podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z.
20/37/054/179
242 076,94 € Mesto Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. Máj 2017
Dohoda č. 17/37/054/134 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnani v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva
Dohoda č. 17/37/054/134 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnani v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva
233 983,74 € Mesto Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov